VANDET OG BLODET

Jesus er Guds lam, der blev ofret for vores synder. Som sagt så ofte underviser Gud os ved hjælp af Midrash, som for eksempel er hændelser i Det Gamle Testamente, som er billeder på noget der sker i det åndelige eller skulle opfyldes  i Kristus. Så den første påske eller ofring af et lam for at sikre at dødsenglen gik forbi, og at folket blev udfriet fra slaveriet i Ægypten, som er et billede på et menneskes udfrielse fra slaveri under synd. Er et billede på ofringen /korsfæstelsen af Jesus.

2. Mos. 1-13:Herren sagde til Moses og Aron i Egypten:  »Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder.  Sig til hele Israels menighed: Den tiende dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset.  Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal den være fælles med den nærmeste nabo om et dyr efter antallet af personer; I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise.  Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handyr; I kan tage det fra fårene eller fra gederne.  I skal tage vare på det til den fjortende dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på.  De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det.  De skal spise kødet samme nat; de skal spise det stegt med usyrede brød og bitre urter til.  I må ikke spise noget af det råt eller kogt; det skal være stegt, med hoved, skanke og indvolde.  I må ikke levne noget af det til om morgenen. Hvad der er tilovers om morgenen, skal I brænde.  Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden; i al hast skal I spise det. Det er påske for Herren.  Samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren!  Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne.

 

Lammet skulle være lydefrit (fejlfrit) og tages fra flokken på den 10. dag i nisan måned og så slagtes på den 14. dag i nisan måned.    

Igennem årene frem til Jesus blev det tradition at levitterne undersøgte lammet for fejl (om det var fejlfrit) i de 4 dage fra den 10. til den 14. Og Jesus red så ind i Jerusalem den 10. i nisan måned og blev korsfæstet den 14.

I de 4 dage derimellem gjorde levitterne alt for at finde fejl hos ham.

Der er så også 2. Mos. 12, 43-45:Herren sagde til Moses og Aron: »Dette er forordningen om påskelammet: Ingen fremmed må spise af det.   Enhver træl, der er købt, og som du har ladet omskære, må spise af det.   Ingen tilflytter eller daglejer må spise af det. v46  Det skal spises i ét og samme hus; du må ikke bringe noget af kødet ud af huset. I må ikke knuse nogen af dets knogler.

 

Det folk typisk dør af ved korsfæstelse er kvælning fordi de ikke har kræfter til at hæve sig op og udvide brystkassen og trække vejret fordi de hænger i armene, som er strakt ud til siderne, men så kunne de skubbe sig lidt op med benene og på den måde holde sig i live lidt længere, og derfor brugte romerne ofte at hindre dette ved at knuse benene på dem medens de hang der på korset, men som en opfyldelse af påbuddet imod at knuse knoglerne på påskelammet i gammeltestamentlig påskefejring, så valgte romerne at stikke et spyd i siden på Jesus i stedet for at knuse Hans knogler, og der flød både vand og blod ud. De tog vandet, som bevis for at Jesus var død,

og vi læser så i 1. Johs. 5,6-8: Han er den, der er kommet gennem vand og blod, Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet; og det er Ånden, som vidner, fordi Ånden er sandheden.  For der er tre, som vidner:   Ånden og vandet og blodet, og de tre bliver til ét.


Vandet der flød fra Jesu side, vidner altså om at Jesus døde for os, men vand er blevet brugt rent teologisk få flere måder:

Nogle siger at man bliver frelst i dåbens vand uanset om man bliver barnedøbt eller døbt med troens dåb. Vi skal bare huske at billedtale i Bibelen er der for at belyse doktriner, ikke for at man skal bygge doktriner på det, og dette er noget der er meget vigtigt at holde sig for øje. 


VANDET OG BLODET